Skip to main content

Nyheter

Sollentunaföreningen höll årsmöte den 10 mars

Ordforandeklubba
Måndagen den 10 mars höll Hyresgästföreningen Sollentuna sitt årsmöte på Arena Satelliten i Tureberg.

Deltog gjorde 45 röstberättigade medlemmar samt medverkande och inbjudna.

Möte inleddes med att Klara Eriksson från regionens kommunikationsenhet föreläste om olika bostadspolitiska mål och aktiviteter som är aktuella inom hela hyresgäströrelsen. Detta mot bakgrund att årsmötet senare beslutade om ett nytt bostadspolitiskt program för Sollentuna.

Den nya styrelsen

Jan Peter Mattsson, ordförande, Centrala Edsberg (nyval)
Thomas Klasson, kassör, Centrala Edsberg (nyval)
Nils Eklund, Rotsunda Ängar (omval)
Ulla Rosén, Norrviken (omval)
Janet Sibose, Rotebro (omval)
Laila Duwell, Jaktskytten (vald 2013)
Kerstin Ellström, Malmparken (vald 2013)
Tahir Qureshi, Turemalm (vald 2013)
Johnny Rönnberg, Rotebro (vald 2013)

Ersättare

Chamiram Khouri, Malmparken
Sonia Gustafsson, Häggvik Spaden

Revisorer

Arne Lovén, Rotsunda Ängar
Kenneth Andersson, Rotsunda Ängar

Revisorsersättare

Bibi Eriksson, Centrala Edsberg

Ledamöter till regionens fullmäktige

Ulla Rosén, Norrviken
Janet Sibose, Rotebro
Thomas Axelsson, Rotsunda
Madeleine Aidehag Axelsson, Rotsunda

Ersättare

Sonia Gustafsson, Häggvik Spaden
Alfonso Ramirez, Centrala Edsberg

Förhandlingsdelegation AB Sollentunahem

Ann Ringqvist, Svalgången
Chamiram Khouri, Malmparken

Thomas Klasson, Centrala Edsberg
Sonia Gustafsson, Häggvik Spaden
Lennart Karlsson, Klasro
Ulla Rosén, Norrviken
Janet Sibose, Rotebro
Steve Roque, Rotsunda
Arne Lovén, Rotsunda Ängar
LH-områden som saknar ordinarie ledamot – Jakskytten och Skälby,

Ersättare

Kerstin Ellström, Malmparken
Bibi Eriksson, Centrala Edsberg
Karl-Göran Orlund, Norrviken
Björn Rasmussen, Rotsunda Ängar
LH-områden som saknar ersättare – Svalgången, Jaktskytten, Skälby, Häggvik Spaden, Klasro, Rotebro och Rotsunda.

Förhandlingsråd privatvärdar

Kärsti Lindström, Turemalm
Tahir Qureshi, Turemalm
Birgit Sporrong, Turemalm

Ombud ABF Nordöstra Storstockholm

Madeleine Aidehag Axelsson, Rotsunda
Lasse Håkansson, Helenelund
Arne Lovén, Rotsunda Ängar
Jan Peter Mattsson, Centrala Edsberg
Alfonso Ramirez, Centrala Edsberg
Ulla Rosén, Norrviken

Ersättare

Bibi Eriksson, Centrala Edsberg
Thomas Klasson, Centrala Edsberg

Valberedning

Thomas Axelsson, Rotsunda
Monica Klavsjö, Jaktskytten
Alfonso Ramirez, Centrala Edsberg
Årsmötet nominerade också Yvonne Andersson, Vällingbyföreningen, till ledamot i riksförbundets valberedning. Val sker på Hyresgästföreningens stämma den 13-15 juni i Visby.

Thomas Axelsson

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .