Skip to main content

Nyheter

Nytt bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningen Sollentuna

001
På årsmötet den 10 mars beslutade man att anta ett nytt bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningen Sollentuna. Programmet ersätter det gamla, vars första version togs fram 2006, i sin helhet.

En folderversion av det nya programmet kommer att läggas ut som pdf på denna hemsida längre fram.

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014

Om hyresrätten…

Hyresrätter behövs för att människor som inte vill köpa en bostad ska ha möjlighet till ett tryggt boende.

Hyresrätter behövs också för att företag ska kunna rekrytera och för att vi ska ha en rörlig arbetsmarknad.

Hyresrätter behövs för att människor ska kunna flytta hemifrån, för att människor ska kunna studera i Stockholm och för att staden ska kunna växa.

I dag råder bostadsbrist i Sollentuna kommun och hela Stockholmsregionen, framförallt är det brist på hyresrätter och bostäder för unga.

Bygg hyresrätter!

Bostadsbyggandet måste öka. Men det räcker inte med att bygga: det som framförallt behövs är hyresrätter till en rimlig hyra, som unga. Äldre och människor med normala inkomster har råd med. De bostäder som byggs idag är alldeles för dyra.

Vi ställer oss positiva till en effektivare plan- och byggprocess. Idag är många regler onödigt krångliga och processen från plan till hus tar för lång tid. Om de som bor i kommunen får vara delaktiga i planeringen och det sker en tidig dialog tror vi att man kan effektivisera plan- och byggprocessen. Det behövs också fler aktörer och mer konkurrense på byggmarknaden.

Vi vill att kommunen använder sig av de medel man har för att främja ett byggande till en lägre produktionskostnad, som markarrende. Genom att arrendera ut marken till byggföretag som bygger hyresrätter, eller genom att sätta ett lägre pris, kan kommunen öka byggandet av hyresrätter.

Allmännyttans roll

Vi i Hyresgästföreningen Sollentuna anser att antalet hyresrätter i Sollentuna ska öka. Målsättningen ska vara ett bostadsbestånd där en tredjedel av bostäderna är hyresrätter, en tredjedel är bostadsrätter och en tredjedel äganderätter.

Vi är mot ombildning och utförsäljning av det allmännyttiga beståndet. Att Sollentunahem säljer ut lägenheter under marknadsvärdet är ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Idag tar Sollentuna kommun ut stora summor från det kommunala bostadsbolaget i form av vinstutdelning.

Vi är mot att kommunen tar ut vinst från det allmännyttiga bolaget. Dessa pengar borde återinvesteras i boendet eller användas för att bygga nya hyresrätter.

Öka inflytanden över boendet

Hyresgästföreningen i Sollentuna anser att det är viktigt att hyresgästerna har inflytande över processen vid renovering. De ska ha möjlighet att välja på vilken nivå de vill ha lägenheten renoverad: om bara det nödvändigaste ska åtgärdas med en minimal hyreshöjning eller om man vill ha en standardhöjning och en högre höjning av hyran.

BEVARA SOLLENTUNAHEMS HYRESRÄTTER

Hyresgästföreningen i Sollentuna anser att Sollentunahem ska stå kvar till ägare av de bostäder man har, och inte ombilda eller sölja ut hyresrätter. Sollentuna kommun ska inte kräva vinsutdelning från det allmännyttiga bostadsbolaget, pengarna ska i stället gå tillbaka till boendet eller användas för nyproduktion.

BYGG FLER HYRESRÄTTER

Det behöver byggas bostäder i Sollentuna kommun, framförallt hyresrätter med en rimlig hyra. Genom att arrendera ut mark istället för att sälja den till högstbjudande skulle Sollentuna kommun göra det möjligt att bygga fler hyresrätter.

Hyresgästföreningen i Sollentuna vill se ett blandat bostadsbestånd där en tredjedel av bostäderna i kommunen är hyresrätter, en tredjedel bostadsrätter och en tredjedel äganderätter.

INFLYTANDE VID RENOVERING

Renoveringar kan betyda höga hyreshöjningar för individen. Hyresgästföreningen vill att hyresgästerna ska ha inflytande över renoveringsprocessen och ha möjlighet att välja mellan olika nivåer av upprustning.

Thomas Axelsson

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .