Skip to main content

Jan Peter Mattssons krönika april 2014

Jag vill börja denna krönika med att tacka för det förnyade förtroendet att åter vara ordförande för Sollentunaföreningen, och samtidigt tacka den avgående ordföranden Arne Lovén för hans arbete under 2012-2014.

Vi står inför en mängd utmaningar och är ganska väl rustade för detta. Bland annat har vi en större styrelse nu än vad det var under min förra tid som ordförande. Det är en styrka – även att vi har flera nya intresserade och aktiva styrelseledamöter.

Efter det problemfyllda 2012 har vägen tillbaka varit lång. Fortfarande är det mycket verksamhet som vi inte klarat av att återuppliva. Än. Men vi är på god väg. Ett mål för 2014 är – som vi uttryckte det på årsmötet den 10 mars – att få Sollentunaföreningen på fötter igen. Fram till olycksåret 2012 hade vi en bred, stor och bra verksamhet. Det ska vi tillbaka till.

Speciellt för detta år är naturligtvis att det är valår. Vi kommer att satsa mycket på de bostadspolitiska frågorna fram till valet. Bland annat kommer vi att arrangera en bostadspolitisk paneldebatt med samtliga partier i kommunens fullmäktige. Den 30-31 augusti har vi bokat in Hyresgästföreningens ”portabla hyreslägenhet” som vi kommer att placera ut på Turebergs torg och anordna flera aktiviteter kring.

Mellan EU-valet och de allmänna valen i höst, så kommer jag att delta på förbundsstämman den 14-15 juni i Visby. Det blir en spännande stämma då vi för första gången på många år ska välja en ny förbundsordförande, då Barbro Engman nu tackat för sig och inte ställer upp för omval.

Om vi nu återvänder till Sollentuna, så pågår där i detta nu ett arbete med att utveckla föreningens hemsida. Där du nu läser denna krönika är den första versionen av den nya hemsidan. Utvecklingsarbetet kommer att pågå fram till i höst. Har du idéer om detta, så hör gärna av dig!

Jan Peter Mattsson

Ordförande Hyresgästföreningen Sollentuna

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .