Nyheter

Hyresgästföreningens bostadspolitiska 10-punktsprogram

Valurna
Läs det här innan du röstar på söndag!

Hyresförhandling. Ja till kollektiva förhandlingar, nej till marknadshyror. Hyra och boende är vår största utgift. Som hyresgäst ska du kunna vara trygg med att förändringar av din hyra ska vara förknippade med tydliga villkor. Därför vill vi att systemet med kollektiv förhandlade hyror ska fortsätta gälla hela hyresmarknaden. Vi säger nej till marknadshyror.

Allmännytta. Ja till allmännyttan, våra kommunalt ägda bostäder. Med ett eget bostadsföretag – en allmännytta – kan din kommun påverka både byggande och förvaltning av bra bostäder till rimliga hyror – för alla. Vi vill därför att det ska vara obligatoriskt för en kommun att äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsföretag. Vi vill också se en lag som förhindrar ombildning av allmännyttan.

Bostadsfinansiering. Ja till förmånliga bygglån. Bygg bort bostadsbristen. Idag råder bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Vi behöver en politik som garanterar allas rätt till en bostad där behoven finns. Därför vill vi att det införs ett förmånligt bygglån. Det är dags att låta behov – inte bara efterfrågan – styra byggandet.  

Boskatter. Ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt boende. Dagens skatteregler gynnar dom som äger sitt boende och försvårar för hyresvärdar som vill planera för ett långsiktigt underhåll. Det har bidragit till utvecklingen med så kallade ”renovräkningar” – att människor tvingas flytta på grund av kraftiga hyresökningar efter renovering. Vi föreslår därför att en låg, fullt avdragsgill moms läggs på hyran, och att fastighetsägare skattefritt ska kunna sätta av pengar för framtida underhåll.

Markpolitik. Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder. Idag saknar ofta kommuner resurser för att kunna bygga i den takt som behövs, eller politisk vilja. Vi tycker att staten ska ställa krav på kommuner att bygga, och hjälpa till genom en kommunal byggbonus, som delas ut till kommuner som bygger i den takt som behövs.

Miljö. Ja till statligt stöd för energieffektivisering och modernisering av våra bostäder. Vi vill gynna och påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. För oss är det självklart att det inte är bara hyresgästerna som ska bära kostnaderna för modernisering och energieffektivisering av våra bostäder, utan samhället gemensamt. Därför föreslår vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar som sänker fastighetens energiförbrukning, samtidigt som hyran kan hållas nere vid stora renoveringar.

Renovering. Ja till stärkt inflytande för hyresgäster vid renoveringar. När fastighetsägaren vill renovera ställs många hyresgäster idag inför så kraftiga hyreshöjningar – ökningar på upp till 60 procent, ibland mer – att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Det är orimligt. Vi tycker att du som hyresgäst ska ha mer att säga till om när din värd vill renovera, så att du får större inflytande över din hyra. Ingen ska tvingas flytta på grund av en renovering.

Bostadsbidrag. Ja till höjda ersättningsnivåer och ökad rättssäkerhet. Bostadsbidraget är ett sätt för staten att jämna ut klyftor på bostadsmarknaden. Tyvärr har bostadsbidraget urholkats. Färre får ta del av bidraget vars andel av hyran minskat i takt med att hyrorna ökat. Risken att bli återbetalningsskyldig är också stor vilket gör att många drar sig för att söka bidraget. Därför vill vi se höjda bostadsbidrag och minskad ekonomisk risk.

Bostadskö. Ja till förmedling efter behov och kötid. Det är långt ifrån alla kommuner som har en bostadsförmedling. Av de som finns är det antalet år i kö som avgör vem som får lägenheten. Det missgynnar yngre och nyinflyttade på orten. Vi tycker att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att ha en offentlig bostadsförmedling, och att olika typer av behov ska vägas in i vem som får en lägenhet, inte bara antal år i bostadskön.

Hyresgaranti. Ja till att öppna upp hyresmarknaden för alla. Idag finns det kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen går i borgen för dig som hyresgäst under upp till sex månader. Den gör det möjligt för bostadssökande som har betalningsanmärkningar, osäker anställning eller skulder ändå kan få en bostad. Vi vill att den kommunala hyresgarantin ska bli statlig så att du kan söka den oavsett var du bor.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier