Skip to main content

Nyheter

Hyresgästföreningen Sollentuna anklagas för att svika hyresgästerna på Malmvägen – del 1

Malmvagen

Under lång tid och vid många tillfällen – nu senast i nummer 11 (15-21 mars 2014) av lokaltidningen ”Vi i Sollentuna” – har Hyresgästföreningen Sollentuna anklagats för att svika hyresgästerna på Malmvägen.

Bakgrunden till detta är dels det avtal som Hyresgästföreningen tecknade med AB Sollentunahem om elseparering på Malmvägen, och dels det renoveringsavtal som tecknades i samband med det förra.


Elsepareringsavtalet

Under hela Sollentunahems exsistens är det bara Malmvägen som haft elförbrukningen inbakad i hyran. Detta införde Sollentunahem då man byggde området för över fyrtio år sedan. Det var säkert ingen stor sak då, men är det i dag då såväl kostnaderna som villkoren för elkonsumtion är helt annorlunda. Det här får också en negativ effekt för Sollentunahems alla andra hyresgäster, då hyresnivåerna är i princip desamma på Malmvägen som i alla andra jämförbara områden. På det viset är cirka 5 300 hyresgäster med och subventionerar cirka 700 hyresgästers elförbrukning i ett enda område. Samtidigt som de 5 300 betalar hela sin elförbrukning själv. Därav tecknades ett elsepareringsavtal med vissa villkor om hyresjusteringar för Malmvägen. På det viset fick alla hyresgäster samma villkor i grund och botten. Detta framkommer aldrig i lokal media eller i kritikernas uttalanden.

Renoveringsavtalet

Det beskrivs så gott som alltid att detta avtal bara skulle gälla Malmvägen, men så är inte fallet. Avtalet gäller alla fastigheter inom Sollentunahem som ska renoveras. Som till exempel i Edsberg. Och villkoren är exakt likadana för alla hyresgäster i alla områden.

Vad gäller de juridiska processerna i Hyresnämnden och Hovrätten så har Hyresgästföreningen Sollentuna agerat i dessa. Då i den meningen att man rådgjort med förhandlare och jurister på Hyresgästföreningen region Stockholm. Alla gav rådet att inte driva det till Hyresnämnden för att det var dömt att misslyckas. Rådet från Hyresgästföreningen Sollentuna till hyresgästerna på Malmvägen var ju då självklart att inte driva frågan. Men det gjorde man i alla fall. Och på eget ansvar.

Hyresnämnden avslog också mycket riktigt hyresgästernas begäran om sänkt hyra med mera.

Tyvärr slutade det inte där utan man överklagade även till Hovrätten där man också mycket riktigt förlorade. Nu har denna process nått vägs ände då Hovrättens dom inte kan överklagas.

Slutligen kan man också konstatera att det är inga andra hyresgäster i andra områden som omfattats av renoveringar och stambyten som har protesterat eller velat driva frågan om kostnaden/den nya hyresnivån mot Sollentunahem. Inte någon.

Några orsaker till detta – och bakgrunden till att dessa processer genomfördes – kommer vi att komma in på i nästa del av denna artikel.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .