Skip to main content

Nyheter

300 nya bostäder planeras i Rotebro

Bygge Storm
Men som vanligt tar det väldigt lång tid innan det byggs – om det nu ens kommer att byggas.

Det handlar om området Ruletten 30 som ligger precis öster om E4:an i höjd med Rotsunda invid det så kallade Wesströmsberget. Området domineras idag av en stor parkeringsplats samt gräsmattor.

Sollentuna kommun planerar här runt 300 lägenheter i varierande storlekar.

Tidsplanen är som sådan att programsamråd genomförs under perioden den 2 maj till den 9 juni i år, beslut om planuppdrag tas under det fjärde kvartalet i år, samråd genomförs under det första kvartalet 2025, granskning under det tredje kvartalet 2026 och planen beräknas träda i laga kraft först under det första kvartalet 2027.

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .